Jaime Munguia vs Dennis Hogan Scorecard by albertocastany


scorecard by ALBERTOCASTANY
Round
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
JAIME MUNGUIA
9
9
9
9
10
9
10
9
9
9
9
10
111
DENNIS HOGAN
10
10
10
10
9
10
9
10
10
10
10
9
117

Fight:More:

Jaime Munguia

Dennis HoganWe do need help growing, please share: