Denys Berinchyk vs Anthony Yigit Scorecard by Chris M95


scorecard by CHRIS M95
Round
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
DENYS BERINCHYK
9
9
10
9
10
9
10
10
10
10
10
9
115
ANTHONY YIGIT
10
10
9
10
9
10
9
9
9
9
9
10
113

Fight:Winner: 
More:

Denys Berinchyk

Anthony YigitWe do need help growing, please share: